Samtale

Samtale

Er man interesseret i at komme på venteliste på Munkholm, inviterer vi til en rundvisning og en samtale omkring jeres barn, familieforhold osv.

VENTELISTE: Vi har intern venteliste med søskendefortrin. Det er vigtigt for os, at de forældre, vi skal samarbejde med, prioriterer deres forældre-ansvar lige så højt, som vi prioriterer det lille barns hverdag.

NYHEDSBREV: Vi skriver hver måned et nyhedsbrev, så forældrene kan følge med i vores hverdag. Desuden laver vi års-bøger til børnene (og forældrene) med billeder fra året, der er gået.

TILLID: Det er en stor tillidserklæring at få lov til at passe andres børn. Og vi vil til enhver tid gøre vores allerbedste for, at både I og barnet føler jer trygge og glade hos os. Vi håber derfor på gensidig respekt, samarbejde og positive forældre. Bliver der -i løbet af barnets tid hos os- brug for udefrakommende vurderinger/ hjælp f.eks talepædagog eller familiecenter, opfordrer vi til at dette imødekommes af forældrene således at barnets tarv varetages bedst muligt.

Slutteligt er det vigtigt, at forældrene respekterer børnenes ret til et “barndomsland”, hvor der eksisterer engle, nisser, dværge og påskeharer, og hvor alting ikke skal forklares, men hvor de voksne giver plads til, at børnene undres.

Skriv et svar