Brandsynsrapport 2017

Børneøen Munkholm
Munkholmvej 320
4300 Holbæk

Vedrørende brandsyn afviklet af Jan Bruun 18. oktober 2017

Brandvæsenet har foretaget brandsyn1 på ovennævnte adresse. Ved brandsynet deltog Mads, som havde mulighedfor at kommentere brandvæsenets bemærkninger2.
Ved brandvæsenets besøg blev der rådgivet og vejledt om brandsikkerhed og det blev kontrolleret, at
bestemmelserne3 om brandsikkerhed var overholdt.

BRANDSYNET GAV IKKE ANLEDNING TIL BEMÆRKNINGER

NÆSTE BRANDSYN:

Det næste ordinære brandsyn er planlagt til år 2018
Såfremt ovenstående måtte give anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte mig på mail jabu@vsbv.dk eller tlf. nr. 21 57 96 46.

Kundens underskrift for godkendelse af brandsynets resultat

Venlig hilsen
Jan Bruun

1. Brandsynet gennemføres med hjemmel i § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.
2. Jf. forvaltningslovens § 19.
3. Beredskabsstyrelsens bekendtgørelse nr. 212 af 27. marts 2008 om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner,
forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker.
4. Brandsynsterminen fastsættes i henhold til § 4, stk. 1-5 i bekendtgørelse nr. 1000 af 29. juni 2016 om brandsyn.