Takster og tilskud

TAKSTER OG TILSKUD 2019

DSC_0281Børn UNDER 3 år betaler kr. 3.735,- pr. måned.

Børn OVER 3 år betaler kr. 2.425,- pr. måned.

Priserne er for en plads inklusiv varm økologisk mad, frugt, hjemmebag, bleer m.m.

SØSKENDE-tilskud: Kommunen yder søskendetilskud

Søskende har fortrinsret, men man bliver tilbudt en plads når den er ledig og ikke nødvendigvis først når man skal bruge den. Accepterer man pladsen, må man betale det fulde beløb til man starter, ellers bliver pladsen givet til et barn på ventelisten. Dvs vi kan ikke holde pladser tomme fordi man havde tænkt sig en anden startdato, heller ikke til søskende. Vi er nødt til at have alle pladser besat for driftens skyld.

ØKONOMISK FRIPLADS:
Man kan ansøge kommunen om økonomisk friplads.

BETALING: Den første i måneden betaler man pladsens pris. Betalingsfristen bedes overholdt.

Vores kontonummer er: Merkur Bank reg. nr.: 8401 kontonr.: 0004283505

 

Prisen:

Der betales hver måned forud, og der betales for alle årets 12 måneder.

OPSIGELSES-VARSEL: Løbende måned + 1 måned.