Hvem er vi?

 -HVEM ER VI?

 

På Børneøen Munkholm er vores personalegruppe sammensat af forskellige medarbejdere med hver deres pædagogiske kunnen. Der er  uddannede pædagoger, 2 pædagogiske assistenter, hvor den ene sideløbende læser til Steiner helsepædagog og 3 pædagog medhjælpere.  Vi har overenskomst gennem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner med Bupl og Foa.

Institutionen ejes af Pernille Lindblom der i 2010 startede Naturdagplejen Munkholm.  I 2013 voksede stedet sig større og blev omdøbt til Børneøen Munkholm. Selve jorden – skoven og øen- ejes af William Ahlefeldt-Lauervig, men lejes af Pernille og institutionen.

 

 

Linda Storgaard, Daglig leder

Linda er opvokset i steinermiljøet,, har været formand i en forældredrevet stienerbørnehave og er uddannet skolelære. Hun kan træffes på mail ls@natur-boern.dk og tlf 2086 8921.

Sandy Rasmussen, Administrativ leder:

Sandy kan kontaktes på mail: slr@natur-boerns.dk og telefon 2764 5404.

Liselotte Frederiksen, Pædagogisk Leder:

Liselotte er uddannet steinerpædagog og har mange års erfaring som leder, blandt andet fra Lindholm Børnehave. Liselotte fungerer som pædagogisk leder både for Børneøen Og søsterinstitutionen Reden I Nederskov.

Tina Nielsen:

Tina er pædagogmedhjælper med mere end 20 års erfaring og er hos de små i lillegruppen.

Mette Jensen:

Mette er uddannet pædagogisk assistent og er i mellemgruppen. Mette læser til helsepædagog på Marjatta deltid. Lige nu er Mette på barsel.

Miriam Brask:

Miriam er uddannet pædagog og er i storegruppen.

Sarah Klein:

Uddannet pædagog og er i storegruppen

Maria Malmberg:

Pædagogisk assistent og er i mellemgruppen

Pia Rasmussen:

Pædagogisk medhjælper og er i lillegruppen

Julian Jensen:

Uddannet steinerpædagog og er barselsvikar i mellemgruppen for Mette.

 

Udover vores pædagoger har vi Pernille og Marco tilknyttet som tilkaldevikarer.

 

Familieterapeut Gitte Drewes, er konsulent i huset.