Hvem er vi?

 -HVEM ER VI?

Fra venstre bagerst:

Fra venstre bagerst: Gitte, Sabrine, Line og Mette

Fra venstre forrest: Miriam, Tina og Pernille V

På Børneøen Munkholm er vores personalegruppe sammensat af forskellige medarbejdere med hver deres pædagogiske kunnen. Der er 3 uddannede pædagoger, 1 skolelærer med biologi og håndarbejde som speciale, 1 pædagogisk assistent der sideløbende læser til Steiner helsepædagog og 2 pædagog medhjælpere.  Vi har overenskomst gennem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner med Bupl og Foa.

Institutionen ejes af Pernille Lindblom der i 2010 startede Naturdagplejen Munkholm.  I 2013 voksede stedet sig større og blev omdøbt til Børneøen Munkholm. Selve jorden – skoven og øen- ejes af William Ahlefeldt-Lauervig, men lejes af Pernille og institutionen.

Line Vidtøft Meyer, Pædagogisk leder (og daglig leder)

Line kan træffes på mail: Lm@bmunkholm.dk og tlf 2639 1591. Ring gerne mellem 8-16. Hvis Line er på børnene, ringer hun tilbage hvis der lægges besked. Ellers ring gerne torsdag i kontortiden fra 9-12.

Tina Nielsen:

Tina er pædagogmedhjælper med mere end 20 års erfaring og er hos de små i lillegruppen.

Gitte Svarre Jørgensen:

Gitte er pædagogmedhjælper med lang erfaring, hun varetager sammen med Tina børnene i lillegruppen.

Gitte er uddannet dyrepasser og tager sig derfor også af øens kaniner og katten.

Mette Jensen:

Mette er uddannet pædagogisk assistent og er i mellemgruppen. Mette læser til helsepædagog på Marjatta deltid.

Pernille Vossbein Wiltrup:

Pernille er uddannet folkeskolelærer og er i storegruppen.

Miriam Brask:

Miriam er uddannet pædagog og er i storegruppen.

Sabrine Weigel Linnebjerg:

Er uddannet pædagog, og arbejder i mellemgruppen.

Maria Malmberg:

Pædagogisk assistent -På barsel fra mellemgruppen.

Ved behov, er familieterapeut Gitte Drewes, konsulent i huset.